01.04.2015

Žádosti o vyhotovení doporučení v cizím jazyce

Dle Výnosu děkana Fakulty informatiky a managementu doc. Ing. Václava Janečka, CSc., číslo 3/2013 (Úhrady za vybrané administrativně-správní úkony), jsou zpoplatněny veškeré žádosti o vyhotovení doporučení v cizím jazyce pro potřeby studia na zahraničních školách, pro potřeby získání stipendií a podobně, které zpracovávají pedagogové (300,- Kč), dále potvrzení o absolvovaných zkouškách a zápočtech v jiném než českém a anglickém jazyce (300,- Kč).

 

  • Více z Oznámení
  • Naposledy upraveno: Šimková Jana, 1.4.2015 8:49