O katedře

Pedagogickým cílem katedry je poskytnout studentům teoretické znalosti a praktické dovednosti v projektování, tvorbě, aplikacích a využívání různých typů informačních a znalostních technologií a nástrojů.

V bakalářském studiu katedra spolu s Katedrou informatiky a kvantitativních metod FIM garantuje výuku informatických předmětů. Pracovníci katedry dále vyučují řadu předmětů v inženýrském stupni studia. Rovněž se podílejí na uskutečňování doktorských studijních programů Systémové inženýrství a informatika a Aplikovaná informatika.

Vědecká činnost katedry je zaměřena zejména na výzkum a aplikace moderních informačních a znalostních technologií, a to především v managementu a v rozličných typech ekonomických, společenských a industriálních procesů.

Pracovníci katedry se zabývají především těmito oblastmi:

 • znalostní a informační technologie, přístupy a systémy,
 • multi-agentové systémy a jejich aplikace,
 • management znalostí,
 • ambientní inteligence,
 • systémy na podporu rozhodování,
 • metody výpočetní inteligence a jejich aplikace,
 • optimalizační metody,
 • podniková informatika,
 • počítačové sítě,
 • cloudová řešení a virtualizace,
 • operační systémy,
 • teorie systémů,
 • modelování a simulace.

Rozvíjí se spolupráce s partnerskými pracovišti v České republice a v zahraničí, především v Evropě a USA.

kontakt 

abudova J, místnost 93080
e: katerina.misickova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 2241

 

Naposledy upraveno: Mišičková Kateřina, 20.2.2017 13:42