O katedře

Ze semináře Pí na FIM konaného pro SŠKatedra je zaměřená na vybrané oblasti informatiky a kvantitativních metod.

Vyučujeme programovací jazyky, databázové systémy, mobilní technologie, teoretickou informatiku, počítačovou grafiku a multimediální a grafické systémy. Zaměřujeme se na metody algoritmizace, datové struktury, objektově orientované programovací jazyky (Java, C++, C#), jejich vývojové nástroje (Eclipse, Netbeans, MS Visual Studio .NET) a neprocedurální programovací jazyky (Prolog). Výuka databázových a informačních systémů vychází z objektově orientovaných metodologií, CASE nástrojů a databázových prostředků.

Z matematických disciplín vyučujeme základní a rozšiřující kurzy matematiky, diskrétní matematiku, numerickou a výpočetní matematiku, metody statistiky a pravděpodobnosti, matematické modelování, stochastické modelování a metody operačního výzkumu. Ve výuce využíváme softwarové nástroje komplexní analýzy dat typu data mining a business intelligence.

Některé předměty vyučujeme také v anglickém jazyce.

Mezi stěžejní výzkumné zájmy patří analýza a rozvoj nových možností e-technologií ve vzdělávání, řešení a návrhy nových forem využití mobilních technologií v podnikové sféře a hodnocení přínosů vyspělých technologií ve firmách.

Ve výzkumu i ve výuce spolupracujeme s katedrami dalších vysokých škol a komerční sférou v oblasti IT. Specialisté z praxe se podílejí na výuce některých předmětů a působí jako konzultanti závěrečných nebo seminárních prací, studenti mají příležitost zapojit se do řešení praktických problémů. Katedra rozvíjí také kontakty se svými absolventy, kteří v oboru dosáhli významných výsledků a jsou ochotni předávat je současným studentům.

kontakt

a: budova J, místnost 93080
e: katerina.misickova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 2241Naposledy upraveno: Palánová Věra, 10.4.2015 13:26