O katedře

Výuka na Katedře managementu je zaměřena na manažerské principy, procesy a praxi. S výukou managementu je provázána řada odborných předmětů, které umožňují studentům rozšířit si svůj odborný profil, a to např. v oblasti marketingu, marketingového výzkumu, řízení lidských zdrojů, psychologie, sociologie, logistiky a práva.

V rámci Královéhradeckého kraje zajišťuje Katedra managementu prostřednictvím Institutu dalšího vzdělávání FIM kurzy a workshopy v oblasti managementu, marketingu, interpersonální komunikace a psychologie osobnosti, podnikového řízení, řízení lidských zdrojů a dalších dle požadavků zákazníků.

Katedra se podílí na výuce pro zahraniční studenty FIM v anglickém jazyce.

K zajištění výuky a jejího spojení s praxí napomáhá spolupráce s odborníky z firem, neziskovými organizacemi a s učiteli z českých i zahraničních univerzit.

kontakt

abudova J, místnost 94250
e: miloslava.conkova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 2351 Naposledy upraveno: Palánová Věra, 10.4.2015 13:30