O katedře

Katedra zajišťuje bakalářský studijní obor  Management cestovního ruchu. Účelem studia oboru Management cestovního ruchu  je příprava odborníků pro střední stupeň řízení v cestovních kancelářích, na příslušných odborech státní správy, v informačních střediscích a dalších kulturních zařízeních. Nedílnou součástí kvalifikace je i odborná příprava průvodců a delegátů.

Katedra spolupracuje  se Společností vědeckých expertů cestovního ruchu a podílí se na organizaci konferencí a veletrhů se zaměřením na cestovní ruch, jako jsou konference  Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu a Lidé v pohybu,  celostátní veletrh Cyklotour apod.

Spolupráce s katedrami rekreologie  a cestovního ruchu  na univerzitách v České republice kromě jiného zajišťuje možnost pokračování ve studiu  po ukončení bakalářského studia na FIM, např. na Vysoké škole ekonomická v Praze, Univerzitě Palackého v Olomouci a Masarykově univerzitě. Rozvinuta je i spolupráce se zahraničními univerzitami.

Katedra spolupracuje i se zavedenými cestovními kancelářemi a firmami, v jejichž nabídce jsou sportovně rekreační aktivity v rámci České republiky, a to např. při zajišťování praxí, nebo i účasti odborníků z praxe při specializovaných přednáškách pro posluchače v rámci jednotlivých odborných předmětů.

kontakt

abudova J, místnost 94080
e: jana.simkova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 2301

Naposledy upraveno: Šimková Jana, 13.9.2017 11:26