Personální obsazení

JménoPoziceOdkaz
Mgr. Petr Hruša, Ph.D.vedoucí Katedry rekreologie a cestovního ruchuPersonální stránka
Mgr. Pavlína Chaloupská, Ph.D.odborná asistentka, tajemnice katedryPersonální stránka
Jana Šimkováodborná referentka katederPersonální stránka
RNDr. Mgr. Tomáš Burda, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
Mgr. Dagmar Hrušová, Ph.D.odborná asistentkaPersonální stránka
Mgr. David Chaloupský, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
Ing. Martina Pásková, Ph.D.odborná asistentkaPersonální stránka
prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. profesorPersonální stránka
Ing. Veronika Židová, Ph.D., DiS.odborná asistentkaPersonální stránka
1

Externisté:
Mgr. Alexandr Gregar, Ph.D. budova J; místnost: 94110 4. patro;
sasagregar@seznam.cz

doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. budova J; místnost 94110 4. patro
jiri.styrsky@uhk.cz