06.05.2019 - 06.05.2019

  10. zasedání Akademického senátu FIM UHK - pozvánka

  Zasedání se uskuteční v pondělí 6. května 2019 od 13:30 hodin v zasedací místnosti FIM.

  Program:
   
  1. Zahájení
  2. Výsledky hlasování per rollam (Aktualizace dlouhodobého záměru FIM UHK na rok 2019)
  3. Rozpočet FIM na rok 2019
  4. Novela studijního a zkušebního řádu
  5. Záměr akreditace studijního programu Management cestovního ruchu
  6. Příprava voleb do Akademického senátu FIM
  7. Různé
                         
  Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D.
  Předseda AS FIM     

 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 30.4.2019 9:58