17.10.2017 - 17.10.2017

  5. zasedání Akademického senátu Fakulty informatiky a managementu - pozvánka

  Zveme Vás na 5. zasedání AS FIM UHK, které se uskuteční v úterý 17. října 2017 od 13:30 hodin v zasedací místnosti FIM.

  Program:
  1. Zahájení
  2. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2018/19
  3. Návrh Směrnice děkana doplňující SZŘ UHK
  4. Návrhy žádostí o akreditaci studijních programů dle novely VŠ zákona (původní obory IM3, IM2, IZM a FM)
  5. Výběr delegáta za fakultu do RVŠ na období 2018 -2020
  6. Nominace AS FIM na „Učitele roku 2017“
  7. Různé (kapacita relaxační zóny FIM, kvalita WIFI na FIM, kuřácké zóny v okolí budovy FIM)

  Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D.
  Předseda AS FIM
    
     
  V Hradci Králové, dne 10. října 2017

  Materiály k zasedání naleznete zde. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 10.10.2017 14:6