26.05.2017 - 27.05.2017

    Ani jeden matematický talent nazmar 2017

    Ve dnech 26. až 27. května pořádá Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Hradec Králové, za organizačního přispění PřF UHK a FIM UHK konferenci.

    Je zaměřena na práci s mladými matematickými talenty. Program, ve kterém za „domácí“ vystoupí například prof. RNDr. František Kuřina, CSc., je ke stažení zde.
       • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 24.5.2017 8:51