30.06.2016

  Bakalářky studentek FIMky patřily mezi nejlepší

  Agentura CzechTourism vyhlásila výsledky 4. ročníku soutěže o nejlepší studentskou práci v cestovním ruchu.

  Soutěž je určena pro bakalářské, diplomové a absolventské práce studentů, které jsou obhájeny nejpozději během letního semestru 2016. Odborná porota u každé práce hodnotí schopnost autora vyhledávat, třídit a analyzovat relevantní informace a pracovat s různými informačními zdroji, inovativní a originální přístup k řešení problému i praktické uplatnění popsaných principů, návrhů a myšlenek.

  Z přihlášených prací vybrala odborná porota v každé kategorii pět prací, které byly nominovány pro prezentaci ve finále 29. června 2016 v mediálním centru Orbis agentury CzechTourism.

  V
   kategorii bakalářské práce se do nominace dostaly hned tři práce studentek oboru Management cestovního ruchu FIM UHK. Nakonec si ocenění za skvělé 2. místo odvezla Bc. Andrea Nosková za práci s názvem Vodáctví jako unikátní fenomén českého cestovního ruchu (vedoucí práce Ing. Martina Pásková, Ph.D.), třetí příčku obsadila Bc. Petra Kubů s prací Legendy a pověsti a jejich využití v cestovním ruchu (vedoucí práce Mgr. Michal Trousil, Ph.D.).

  Tyto práce patřily také mezi ty, které ocenil dne 21.6.2016 na slavnostních sponzích děkan FIM UHK docent Václav Janeček.

   
   
   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 30.6.2016 12:18