23.04.2019 - 23.04.2019

  Dopady a důsledky exekucí v občanském životě - přednáška

  Přednáška soudního exekutora JUDr. Ing. Martina Štiky, Exekutorský úřad Hradec Králové, se uskuteční 23.4.2019 od 15.00 v posluchárně J1.

  Obsah přednášky:

  V úvodu představení institutu soudního exekutora a jeho užitečnosti pro společnost, jak je vymezen právním řádem české republiky, jaká je právní úprava s důrazem na základní předpis, dále představení struktury a typických zaměstnanců exekutorského úřadu. Popsání celkového procesu od půjčení peněz až k exekuci.

  Aspekty exekučního řízení, tzn. jak zahájit exekuci, vymezení účastníků, doručování písemností, důsledky nepřevzetí zásilky, jak soudní exekutor zjišťuje majetek, jak jej postihuje a jak probíhá návštěva soudního exekutora v místě trvalého pobytu. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 18.4.2019 14:8