17.09.2017

  FIMka hostila konferenci MME2017

  Na Fakultě informatiky a managementu UHK se uskutečnil 35. ročník významné vědecká mezinárodní konference Mathematical methods in Economics 2017.

  Sešlo se na ní okolo 150 účastníků, především ze zemí V4, ale i z jiných evropských zemí nebo Íránu a Japonska. V souladu s názvem konference se účastníci věnovali hlavně rozvoji teorie i aplikacím matematiky v ekonomii.
   
  Plenární přednášku v rámci slavnostního zahájení konference přednesli prof. Shinji Mochida z univerzity v Japonském Kobe a prof. Tomáš Cipra z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Program, který dále pokračoval prezentacemi v jednotlivých sekcích, nabídl například tato témata: operační výzkum, ekonometrii, vícekriteriální rozhodování, systémy pro podporu rozhodování, metody kvantitativního managementu, fuzzy systémy, simulace, matematické modelování, optimalizaci procesů nebo finanční modelování.


  Součástí programu byla také soutěžní prezentace příspěvků doktorandů před odbornou porotou. Vítězem se stal Gabriele Torri z italské University of Bergamo (na snímku druhý zprava). Na druhém místě byl oceněn Jakub Chalmovianský, student  Masarykovy univerzity v Brně a ocenění za třetí místo si odvezl Roman Guliak z VŠB – Technické univerzity Ostrava. 

  Odbornou záštitu nad konferencí převzaly Česká společnost pro operační výzkum v čele s její předsedkyní docentkou Janou Talašovou a Česká ekonometrická společnost.    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 17.9.2017 7:38