09.07.2015

  FIMka otevřela špičkové pracoviště pro výuku a výzkum

  Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové otevřela 26. května 2015 dvě nové laboratoře pro výuku počítačových sítí a operačních systémů.

  Nové laboratoře vznikly v průběhu března a dubna 2015 přestěhováním původních specializovaných učeben z již nevyhovujících prostor bývalé budovy fakulty. Přesun a technické úpravy učeben si vyžádaly náklady v celkové výši téměř 800 tis. korun.

   
  Laboratoře, jejichž vznik se datuje od roku 2007, vznikly realizací několika projektů a prostředků z různých zdrojů vcelkové výši cca. 7 mil. Kč. Obsahují speciální vybavení pro specifické potřeby výuky, simulační a vědecké účely. Jsou oprávněny školit pokročilé kurzy jako např. Cisco Certified Network Professional (CCNP).„Hardwarové a softwarové vybavení nám umožňuje řešit pokročilejší projekty. Mezi klíčová témata patří bezpečnost komunikačních technologií, průmyslové sítě, cloud computingové služby na platformě Open Stack či výpočty v oblasti bioinformatiky“, upřesňuje Vladimír Soběslav, člen týmu Centra počítačových sítí a operačních systémů (CEPSOS), které sdružuje aktivní studenty a zapálené akademické pracovníky společného zájmu. Josef Horálek, člen téhož týmu, dodává: „Díky přesunu laboratoří se výrazně rozšiřují možnosti vyučujících na zkvalitnění výuky předmětů, které s touto problematikou souvisí. Také nabízí možnost četnějšího využití výpočetních a síťových prostředků pro vědecké účely kolegům akademikům i dalším partnerům, s nimiž úzce spolupracujeme na vědeckých a výzkumných projektech.“
   
  Fotografie ze stěhování: https://www.facebook.com/cepsosfimuhk
  Podrobnosti o výbavě: 
  http://www.cepsos.cz/laborator/vybaveni.html   
   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 9.7.2015 15:32