14.07.2016

  FIMka v novém akademickém roce se změnami ve vedení

  Do nového akademického roku 2016/17 vstupuje Fakulta informatiky a managementu se změnami ve vedení.

  Akademičtí funkcionáři FIM UHK k 1.7.2016:

  Děkan: prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
  Statutátní zástupce děkana a proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky: doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
  Proděkan pro vědu a výzkum: doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
  Proděkan pro studijní záležitosti: doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.
  Předseda akademického senátu: Mgr. Jaroslav Kacetl, Ph.D.
  Tajemnice: Ing. Hana Šrámková, Ph.D.  Na fotografii zleva doprava: Tomáš Kozel, Hana Šrámková, Josef Hynek, Petra Poulová, Ondřej Krejcar. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 29.8.2016 13:46