25.10.2018

  Kurz - Vývoj prakticky - odstartoval

  Nový dvousemestrální kurz, který se zaměřuje na Frontend a Backend vývoj v praxi, byl spuštěn na FIM UHK za mimořádného zájmu studentů.

  Stalo se tak díky spolupráci fakulty se společnosti Unicorn. Odborníci ze zmíněné společnosti provedou během několika večerních bloků zájemce z řad studentů světem aktuálních technologií pro vývoj moderních aplikací založených na jazyku JavaScript a zejména frameworku React.js.
  Jelikož k frontendovým aplikacím patří zpravidla i backend (neboli serverová část aplikace), je plánováno pro frekventanty kurzu v dalším semestru pokračování, které se zaměří i na tuto problematiku. 

  Jak uvádí proděkan pro studijní záležitosti docent Tomáš Kozel: "Doprovodit spíše teoretickou univerzitní výuku praktickými workshopy, které  reflektují aktuální technologie a přístupy z praxe, je ideálním doplňkem moderního studia. Pokud je navíc mezi lektory i úspěšný absolvent naší fakulty, mohou účastníci získat i pověstný vzor a tu správnou motivaci k dalšímu studiu."


  Zájem o kurz překonal veškerá očekávání a ne všichni uchazeči mohli být nyní k účasti přijati. Je ale potěšující, že studenti mají o svůj obor hluboký zájem a fakulta má v rukou další důkaz, že má smysl v podobných formách spolupráce s praxí pokračovat.
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 25.10.2018 16:22