24.09.2018 - 31.10.2018

  Nabídka kurzů Institutu dalšího vzdělávání FIM 2018/19

  Přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English a TEOIC, kurz španělštiny, testování nanečisto PRE-TEST CAMBRIDGE ESOL, ostré testy TOEIC a kurz Corporate social responsibility - COSR.

  Využijte bohaté nabídky kurzů, které jsou nabízeny za nadstandardně výhodných podmínek.
  Podrobnosti najdete na www.uhk.cz/fim/kurzy.

  Přípravný kurz k mezinárodním jazykovým zkouškám
  IDV FIM UHK nabízí Přípravný kurz ke zkouškám Cambridge English a TEOIC, který vám pomůže dosáhnout požadovaných výsledků u zkoušek na úrovni B2 a C1.
  Hodiny jsou zaměřeny na jednotlivé části zkoušky. Naši zkušení lektoři vám u každé části poskytnou maximální podporu, abyste v den zkoušky uspěli.
  Kurz zahrnuje pět sobotních setkání po 6 hodinách a je intenzivní alternativou pro zájemce, kteří se na zkoušku chtějí připravit pod dohledem odborníka a nacvičit si, jak u zkoušky postupovat. Tento kurz je také velmi vhodný pro studenty Managementu cestovního ruchu, kteří budou po úspěšném absolvování státních závěrečných zkoušek žádat o udělení licence průvodce v cestovním ruchu. K udělení licence je třeba předložit platný mezinárodně platný certifikát z cizího jazyka nejméně na úrovni B2.
  Cena kurzu je 3800Kč, včetně studijních materiálů. Kurz bude otevřen pokud se přihlásí alespoň 8 zájemců z řad studentů a veřejnosti.
  Přihlaste se na stránkách IDV FIM UHK nejpozději do 10.10.2018. V případě dotazů kontaktujte Mgr. Dagmar El-Hmoudovou na dagmar.elhmoudova@uhk.cz.
   
  Španělština
  IDV FIM UHK nabízí studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům FIM UHK Kurz španělského jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé. Výuka bude probíhat ve středu od 15:00 pro začátečníky a od 16:35 pro mírně pokročilé. Začátek výuky je naplánován na 10.10.2018. Přihlaste se na stránkách IDV FIM UHK (Jazykové kurzy a testy) nejpozději do 5.10.2018.
  Kurzovné je 2400Kč, studenti FIM mohou získat 2 osobní kredity a při 80% docházce mají nárok na vrácení poloviny kurzovného. Zaměstnanci FIM UHK mají výuku zdarma.
   
  PRE-TEST CAMBRIDGE ESOL
  IDV FIM UHK nabízí možnost testování nanečisto na úrovni B2 (FCE) a C1 (CAE) u společnosti Cambridge ESOL. Pre-test simuluje reálnou zkoušku z anglického jazyka. Test je vyhodnocen testery v Cambridge ESOL , kteří zašlou feedback každému účastníkovi testování do čtyř týdnů ode dne konání pre-testu.
  Cena pre-testu je 500Kč.
  se na stránkách IDV FIM UHK nejpozději do 31.10.2018. K dispozici bude pouze deset testovacích sad z každé jazykové úrovně.
   
  Ostré testy TOEIC
  Akreditované centrum IDV FIM UHK nabízí studentům, akademikům i veřejnosti ostré testy z anglického jazyka. Testy jsou organizovány přímo v učebnách FIM UHK pod patronací americké společnosti ETS Global. Certifikáty jsou mezinárodně platné a jsou velmi vhodné pro absolventy ucházející se o nové místo. Zároveň jsou tyto certifikáty od úrovně B2 akceptovány při vydávání žádosti o licenci průvodce v cestovním ruchu.
  Ostré testy budou zahájeny od listopadu 2018. Termíny testování najdete na stránkách IDV FIM UHK již v listopadu 2018.
   
  Corporate social responsibility - COSR
  IDV FIM UHK nabízí studentům FIM UHK kurz Corporate social responsibility, vedený profesorem Molanderem z USA. Výuka je vedena v anglickém jazyce a obsahuje individuální setkání s profesorem Molanderem a práci s materiály v Blackboardu. Tento kurz je obzvláště doporučen studentům prvního ročníku magisterského studia oboru Informační management. Úspěšní absolventi kurzu získají 4 osobní kredity a certifikát o absolvování kurzu.
  Přihlášky jsou otevřeny do 5.10.2018 na stránkách IDV FIM UHK. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 24.9.2018 12:25