09.11.2015

  Nová monografie se věnuje konceptuálnímu modelování ve výpočetní imunologii

  Autorkou monografie „Conceptual Modelling in Computational Immunology“ je odborná asistentka Katedry informačních technologií Fakulty informatiky a managementu Ing. Martina Husáková, Ph.D.


  Téma monografie vychází z již několikaletého odborného zaměření autorky na problematiku tzv. výpočetní imunologie, které se jí v monografii podařilo vhodně propojit s dalšími tématy jejího odborného zájmu, a to zejména s problematikou ontologií a agentového modelování. Hlavním cílem monografie bylo, jak uvádí autorka v anotaci knížky, představit konceptuální jazyky a přístupy, zaměřené na modelování různých biologických procesů. Autorka v monografii zkoumá zejména možnosti využití jazyka AML (Agent Modelling Language) ke konceptualizaci vybraných imunitních procesů.

  Monografie vznikla za podpory projektu OP VpK CZ.1.07/2.3.00/30.0052 „Rozvoj výzkumu a vývoje na Univerzitě Hradec Králové za účasti postdoktorandů.“
   
  Knížka vychází v nakladatelství Tomáš Bruckner, Řepín – Živonín, v řadě Academic Series, a je k zakoupení např. na stránkách internetového obchodu Amazon, Barnes and Noble, Book Depository nebo Wisepress.
    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 9.11.2015 10:56