08.12.2015

    Přispěli jsme do fondu Novorozenec

    Hosté slavnostního večera pořádaného FIM UHK přispěli do fondu Novorozenec.

    Letos činil celkový výtěžek sbírky 22 740 Kč. Částku předal  děkan FIM UHK docent Janeček ještě téhož večera do rukou Lenky Celetkové, zástupkyně Správní rady Nadačního fondu NOVOROZENEC
    Podpora fondu je již tradičně součástí neformálního setkání zaměstnanců a partnerů fakulty koncem kalendářního roku.  V úvodním slovu pan děkan ocenil práci všech přítomných, zejména pak svých dlouholetých spolupracovníků inženýrky Hany Šrámkové a docenta Tomáše Kozla. Součástí programu byl také koncert Jaroslava Uhlíře.  
  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 8.12.2015 15:15