10.04.2018 - 10.04.2018

  Rešeršní dovednosti a překlad do nemateřského jazyka - přednáška

  Zveme vás na přednášku PhDr. Davida Mračka, Ph.D., z Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

  Přednáška se bude konat
  10. 4. 2018 
  od 9:55 do 11.25 hod. v učebně J3.

  První část přednášky se soustředí na rešeršní dovednosti překladatele. Studenti se seznámí s tím, co všechno by měl překladatel ověřovat při překladu literárních i neliterárních textů a jaké zdroje jsou mu k dispozici (základní seznámení s nástrojem Google NGram, Českým národním korpusem aj.).

  Druhá část přednášky se týká překladu do cizího jazyka. Na výsledcích nedávné studie provedené za účasti studentů překladatelství i profesionálních překladatelů ukážeme, v čem spočívají hlavní obtíže překladu do nemateřského jazyka a jaké jsou nejčastější gramatické a stylistické chyby v překladech z češtiny do angličtiny.
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 27.3.2018 12:5