23.04.2019 - 28.04.2019

  Šance Erasmus+ do 28.4.

  Pokud jste nestihli přihlásit se na Eramsus+, máte šanci do neděle 28.4.

  Více zde:
  http://edu.uhk.cz/mobility/souteze/erasmus/

   

  V 1. kole soutěže bylo obsazeno 16 míst, stále tedy máme v nabídce 19 stipendií (seznam univerzit se studiem zaměřeným na cestovní ruch, ekonomii a management zde, seznam univerzit se studiem zaměřeným na informatiku zde).

  Smyslem těchto mobilit je umožnit studentům poznat prostředí na partnerských univerzitách a posílit tak evropskou spolupráci. Pobyt studenta v zahraničí je chápán jako integrální součást jeho studia na FIM a na základě potvrzení přijímající organizace jsou po návratu studentům uznány předměty, které na dané univerzitě absolvovali.

  Protože má naše fakulta na realizaci studijních pobytů velký zájem, bude studentům uděleno nad rámec Erasmus+ stipendia mimořádné stipendium ve výši 150 EUR/měsíc pobytu v zahraničí. Přesto je mojí povinností Vás upozornit na skutečnost, že stipendia poskytovaná na zahraniční pobyty pokrývají pouze částečně nezbytně nutné náklady na pobyt v příslušné zemi a každý student musí počítat s finanční spoluúčastí, kterou odhadujeme na cca 3 000 – 5 000,- Kč /měsíc.

  Podmínkou účasti v daném programu je absolvování minimálně prvního ročníku studia na FIM, přičemž uchazeč musí být registrován jako řádný student prezenčního nebo kombinovaného studia (bakalářského, magisterského, doktorského). Po celou délku zahraničního studijního pobytu nesmí mít student uzavřené studium na FIM.

  V případě, že zájem o stipendia Erasmus+ přesáhne nabízený počet pobytů, studenti budou vybráni na základě kvantitativních kritérií (kredity a prospěch – údaje v IS/STAG k 31. 8. 2018). Studenti 1. ročníků bakalářského studia budou mít nižší prioritu než studenti vyšších ročníků a jejich pořadí bude stanoveno na základě studijních výsledků v IS/STAG k 28. 4. 2019. V době výjezdu musí mít student uzavřený první ročník bakalářského studia.

  Přihlášení na studijní pobyt je možné na tomto webu nejpozději do 28. 4. 2019 (včetně). Schůzka, na které si úspěšní uchazeči budou vybírat přijímací univerzity, se bude konat dne 2. 5. 2019 ve 12:00 hod., místnost J2.

  Vaše případné dotazy ohledně jednotlivých studijních pobytů zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM.

    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 23.4.2019 10:1