27.06.2016 - 12.07.2016

  Seeds for the Future - vzdělávací pobyt v Pekingu pro studenty

  Chcete se v září 2016 zúčastnit dvoutýdenního stipendijního vzdělávacího pobytu v Pekingu v sídle přední světové ICT společnosti Huawei?

  Vážená studentko, vážený studente,
  společnost Huawei, přední dodavatel síťové infrastruktury telekomunikačních operátorů a korporací a 3. největší výrobce chytrých telefonů a příslušenství, vyhlašuje projekt Seeds for the Future. Vybraná skupina vysokoškolských studentů z předních českých univerzit absolvuje v září tohoto roku dvoutýdenní vzdělávací pobyt v Pekingu a Shenzenu, kde se seznámí jak s čínskou kulturou, tak především s praxí a nejnovějšími technologiemi v sídle přední světové ICT společnosti Huawei.
   
     Podmínky přihlášení do projektu:

  • Musí se jednat o studenty studijních oborů zaměřených na telekomunikace nebo informační a komunikační technologie (IT, ICT, TELCO).
  • Program je cílen především na studenty magisterského, případně bakalářského studia (minimálně druhý ročník VŠ) – ovšem žádat mohou i studenti doktorského studia, s tím, že konečná skupina vybraných studentů bude složená se studentů obou skupin.
  • Vybraní studenti musí dosahovat výborných studijních výsledků.
  • Zájemci musí disponovat angličtinou na komunikační úrovni.
  • Zájemci musejí nahrát 2 minutové video a napsat esej v angličtině o počtu cca. 3600 znaků (dvě A4) obsahující jejich názory, zájem a vztah k ICT, povědomí o společnosti Huawei, dále by v eseji měli zaznít důvody, proč by měli být zrovna oni vybráni pro tento program. Na závěr by se měli zamyslet nad doporučeními či inovacemi, které by z jejich pohledu pomohly rozvoji ICT odvětví v ČR.
   
  Motivační esej, video a doporučující dopis od vyučujícího/univerzity (je třeba opatřit podpisem sepisovatele a popřípadě razítkem školy) – vše v anglickém jazyce - zašlete na email monika.hebkova@uhk.cz do 12. 7. 2016.
   
  Fakulta informatiky a managementu poté nominuje tři uchazeče do výběrového řízení, které proběhne ve společnosti Huawei 1. týden v srpnu (je třeba počítat, že uchazeči budou pozváni k pohovoru). Vyhlášení vybraných studentů: 2. týden v srpnu.
   
  Termín výjezdu: 19. - 30. 9. 2016 (pobyt v Pekingu a Shenzhenu). Je třeba počítat s tím, že cca 1 týden před odjezdem je plánována “Departure ceremony”, kde studenti musejí být přítomni. 
   
  Společnost Huawei bude hradit a zařizovat veškeré výdaje (kromě kapesného):
  • Travel expenses (airplane ticket, local transportation)
  • Accommodation + food
  • Visa + Travel insurance 
  • Training courses + tourist site visits with guide
   
  Přeji Vám mnoho zdaru
   
  doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
  proděkanka pro rozvoj a zahraniční styky
   


 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 27.6.2016 14:3