19.06.2017

    Školáčci z Jamného navštívili fakultu

    Já a počítač se jmenovala výstava prací žáků 1. - 5. tříd ze ZŠ Jamné nad Orlicí, která byla zahájena 15. 6. 2017 v relaxační zóně budovy FIM UHK.

    Nejen na tuto výstavu pozval do Hradce Králové školáky i učitele této ZŠ děkan FIM UHK profesor Hynek. Splnil tak svůj slib ze slavnostního zahájení školní roku v Jamném nad Orlicí, kam 1. září 2016 zavítal. 


    Podrobnosti průběhu milé návštěvy najdete ve fakultním Telegrafu.


  • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 26.6.2017 11:59