23.04.2019 - 30.04.2019

  Soutěž o stipendijní pobyt na Taiwan - do 30.4.

  Nabízíme 1 místo pro studenty navazujícího magisterského nebo 3. ročník bc. studia na taiwanské National Taiwan University of Science and Technology.

  Stipendium na pětiměsíční studijní pobyt 5000 EUR.
  http://edu.uhk.cz/mobility/souteze/mezinarodni-kreditova-mobilita-2/
   

   

  Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové prodlužuje výzvu k podání přihlášek na studijní pobyt v rámci programu Mezinárodní kreditová mobilita (MKM – tzv. mimoevropský Erasmus).

  Uchazeč musí být registrován po celou dobu pobytu v zahraničí jako řádný student prezenčního nebo kombinovaného studia (bakalářského, magisterského). Po celou délku zahraničního studijního pobytu nesmí mít student uzavřené/přerušené studium na FIM.

  Přihláška: 

  • Přihlášení na mobilitu je možné elektronicky na tomto webu do 30. 4. 2019 (včetně).
  • Dále uchazeč do stejného termínu odevzdá na děkanát FIM (p. Monice Hebkové) podepsaný motivační dopis v české a anglické verzi vždy na 1 stranu A4 (mimo jiné bude obsahovat zdůvodnění, jakým způsobem stáž přispěje k profesnímu růstu studenta).

  Vyhodnocení přihlášek provede komise jmenovaná děkanem fakulty, která zohlední následující kritéria:

  • Dosavadní studijní výsledky.
  • Kvalitu předloženého motivačního dopisu.

  Vaše případné dotazy ohledně zahraničních stáží zodpoví paní Monika Hebková (monika.hebkova@uhk.cz) na děkanátu FIM. • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 23.4.2019 10:16