09.04.2018 - 04.05.2018

  Výběrové řízení na pozice akademických pracovníků FIM UHK

  Děkan FIM UHK vyhlašuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků.

  Katedra informatiky a kvantitativních metod
  akademický pracovník pro oblast programování a algoritmizace – úvazek 1,0 (popř. částečný dle dohody)
  Požadavky: Pokročilé znalosti v oblasti algoritmizace a objektově orientovaného programování. Orientace v moderních technologiích softwarového vývoje.
  akademický pracovník pro oblast matematiky nebo statistiky – úvazek 1,0 (popř. částečný dle dohody)
  Požadavky: Znalosti v oblasti matematické analýzy, lineární algebry nebo statistických metod.

  Katedra aplikované lingvistiky
  akademický pracovník (včetně rodilého mluvčího) pro oblast výuky anglického jazyka – úvazek 1,0
  Požadavky: Znalost obecné angličtiny, případně angličtiny pro specifické účely. Znalost dalšího cizího jazyka vítána.

  Katedra managementu
  akademický pracovník pro oblast psychologie a sociologie – úvazek 1,0
  Požadavky: Znalosti v oblasti psychologie a sociologie. Zkušenost s výukou na VŠ v rámci požadovaného zaměření výhodou.

  Katedra ekonomie
  akademický pracovník pro oblast základů financí a daňového systému – úvazek 1,0
  Požadavky: Znalost daňové teorie, daňového systému ČR i v zahraničí, znalost základů peněžní ekonomie a bankovnictví, veřejných financí a pojišťovnictví.

   
  Požadavky na uchazeče/ky:
  • prof., doc., Ph.D. (popř. student doktorského studia před dokončením)
  • publikační činnost v oboru
  • samostatná a týmová výzkumná práce
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka
  Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018 popř. dle dohody
   
  Přihlášky včetně profesního životopisu, dokladů o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech a hodnostech a přehledu dosavadních pedagogických a vědeckých činností zasílejte v obálce viditelně označení „Výběrové řízení FIM“ nejpozději do 4. 5. 2018 na adresu Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové – děkanát, Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové 3.

  Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 9.4.2018 15:24