27.05.2019 - 20.06.2019

  Výběrové řízení na pozice akademických pracovníků FIM UHK

  Děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků.

  Katedra rekreologie a cestovního ruchu
  akademický pracovník pro oblast cestovního ruchu – úvazek 1,0 (popř. dle dohody)
  Požadavky: Znalosti v oblasti techniky služeb a kulturního dědictví výhodou.
   
  Katedra informatiky a kvantitativních metod

  akademický pracovník pro oblast matematiky – úvazek 1,0 (popř. dle dohody)
  Požadavky: Znalosti v oblasti matematické analýzy a lineární algebry.
   
  akademický pracovník pro oblast statistiky – úvazek 1,0 (popř. dle dohody)

  Požadavky: Znalosti v oblasti teorie pravděpodobnosti a statistických metod.
   
  akademický pracovník pro oblast databázových systémů – úvazek 1,0 (popř. dle dohody)

  Požadavky: Znalosti v oblasti návrhu databází a provozu databázových systémů. Znalost relačních databází, SQL, popř. NoSQL databází. Zkušenosti s prací v ORACLE/MS SQL server výhodou.
   
   
  Požadavky na uchazeče/ky:
  • prof., doc., Ph.D. (popř. student doktorského studia)
  • publikační činnost v oboru
  • samostatná a týmová výzkumná práce
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka

  Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019 popř. dle dohody
   
  Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
   
  Přihlášky včetně profesního životopisu, dokladů o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech a hodnostech a přehledu dosavadních pedagogických a vědeckých činností zasílejte v obálce viditelně označení „Výběrové řízení FIM“ nejpozději do 20. 6. 2019 na adresu Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové – děkanát, Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové 3.
 • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 27.5.2019 8:20