21.04.2017 - 22.05.2017

  Výběrové řízení na pozice akademických pracovníků FIM UHK

  Děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků.

  Katedra informačních technologií
  akademický pracovník pro oblast počítačových sítí – úvazek 1,0
  Požadavky: Znalosti v oblasti IP sítí, souvisejících protokolů a síťových služeb (TCP/IP model, směrování, přepínané sítě, WAN technologie, bezpečnost komunikačních technologií apod.). Cisco certifikace CCNA/CCNP či instruktorské oprávnění pro výuku v CISCO Networking Academy pro výuku v laboratořích počítačových sítí a operačních systémů na FIM UHK (absolvované popř. v certifikačním procesu).
  akademický pracovník pro oblast operačních systémů – úvazek 1,0 (popř. částečný dle dohody)
  Požadavky: znalosti v oblasti principů fungování operačních systémů se zaměřením na architekturu a principů OS rodiny Windows s důrazem na serverové OS a jejich služby a operačních systémů s jádrem Linux s důrazem na vývojové větve RHEL. Přesah do oblasti počítačových sítí a oblasti cloud služeb a virtualizace výhodou.
  akademický pracovník pro oblast Internetu a webových aplikací – úvazek částečný
  Požadavky: Znalosti v oblasti principů fungování internetu, protokolů, HTML, kaskádových stylů, javascript, responzivního designu, jQuery, Webových aplikací (principy fungování, technologie architektura, Cloud computing, zabezpečení. Dobrá znalost alespoň jedné z nejpoužívanějších technologií (PHP/ASP.NET/Java).

  Katedra informatiky a kvantitativních metod
  akademický pracovník pro oblast programování a algoritmizace – úvazek 1,0
  Požadavky: Pokročilé znalosti v oblasti algoritmizace a objektově orientovaného programování. Orientace v moderních technologiích softwarového vývoje.
  Katedra cestovního ruchu a rekreologie
  akademický pracovník pro oblast geografie – úvazek 1,0 (popř. částečný dle dohody)
  Požadavky: Znalosti v oblasti geografie cestovního ruchu ČR, světové sociální geografie a ekonomiky.
  akademický pracovník pro oblast techniky a managementu služeb cestovního ruchu – úvazek 1,0 (popř. částečný dle dohody)
  Požadavky: Znalosti v oblasti ekonomiky cestovních kanceláří, managementu neziskového sektoru.

  Katedra managementu
  akademický pracovník pro oblast sociologie a psychologie – úvazek 1,0 (popř. částečný dle dohody)
  Požadavky: Znalosti v oblasti sociologie a psychologie.
  akademický pracovník pro oblast práva – úvazek 1,0 (popř. částečný dle dohody)
  Požadavky: Znalosti v oblasti práva ČR a EU.

  Katedra ekonomie
  akademický pracovník pro oblast makroekonomie a mikroekonomie – úvazek 0,5
  Požadavky: Znalost metody systémové dynamiky, schopnost aplikovat tuto metodu na existující ekonomické modely a vybrané ekonomické problémy.

   
  Požadavky na uchazeče/ky:
  • prof., doc., Ph.D. (popř. student doktorského studia před dokončením)
  • publikační činnost v oboru
  • samostatná a týmová výzkumná práce
  • morální a občanská bezúhonnost
  • aktivní znalost anglického jazyka
  Předpokládaný nástup: 1. 9. 2017 popř. dle dohody
   
  Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
   
  Přihlášky včetně profesního životopisu, dokladů o VŠ vzdělání, dosažených akademicko-vědeckých titulech a hodnostech a přehledu dosavadních pedagogických a vědeckých činností zasílejte v obálce viditelně označení „Výběrové řízení FIM“ nejpozději do 22. 5. 2017 na adresu Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové – děkanát, Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové 3.
    • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 21.4.2017 10:58