30.06.2017

  Zahraniční studenti tráví léto s FIMkou

  Více než 50 studentů z pěti univerzit z Hong Kongu a Tchaj-wanu se rozhodlo trávit prázdninový čas na hradecké Fakultě informatiky a managementu (FIM), která pro ně připravila letní školu Czech it Out s mnoha zajímavými aktivitami. Slavnostní zahájení této letní školy se uskutečnilo 29. 6. 2017 v areálu Na Soutoku.

  Studentům jsou nabídnuty dva hlavní proudy:
  1) Modern Information Technology
  2) Business and Intercultural Studies

  Vedle odborných předmětů v oblasti moderních počítačových technologií a ekonomie a managementu si studenti vybírají z pěti další volitelných předmětů, včetně češtiny a dalších světových jazyků.

  Součástí čtyřtýdenního programu jsou výlety do Prahy a dalších zajímavých míst v regionu. Všechny tyto aktivity jsou po stránce průvodcovské zajištěny studenty oboru Management cestovního ruchu. Každou středu vyjedou studenti na návštěvu prosperujících českých firem, kde se setkají s českými odborníky (Škoda Mladá Boleslav, Petrof, Vánoční ozdoby Dvůr Králové). Každý pátek dopoledne bude věnován bloku odborných přednášek, který jsme nazvali „Academic talk“. Se zahraničními studenty budou diskutovat nejen naši akademičtí odborníci, ale také manažeři významných firem (Petrof, Foxconn). Páteční odpoledne jsou vyhrazena sportovně kulturním aktivitám.

  Slavnostní ukončení letní školy se bude konat 28.7. Na náplavce v 15:00. Součástí programu bude předání certifikátů o úspěšném absolvování programu letní školy. Dle vzájemné dohody bude každému úspěšnému studentovi přiděleno 6 ECTS, které budou ve formě Transcript of Records doručeny na patřičnou univerzitu. Na organizačním a profesním zajištění letní školy participují všechny součásti a katedry FIM UHK.

  Některé z výše jmenovaných univerzit nabízejí reciproční výměnu studentů, letos odjíždí na letní školy organizované našimi partnerskými univerzitami (Cty Univerity of Hong Kong a Chin Yi Univeristy Tchai-wan) 40 studentů FIM Univerzity Hradec Králové.

  Hlavním cílem letní školy je profesní rozvoj studentů spojený s novými výukovými strategiemi a navázání perspektivních vztahů se zahraničními studenty, včetně hlubšího poznání sociálně kulturního prostředí navštívené země.

   

  Mgr. Dagmar El-Hmoudová • Více z Novinky

Naposledy upraveno: Tuček Vojtěch, 30.6.2017 11:18