O fakultě

Motto:

Je mnoho míst, kde můžeš získat diplom,
ale je mnohem více míst,
kam se dostaneš s diplomem 
z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
.

Fakulta informatiky a managementu je moderní školou rozvíjející perspektivní obory
 
Své sídlo má v nové moderní budově v univerzitním areálu Na Soutoku (virtuální prohlídka).

Na fakultě studuje více než 2 000 studentů ve třech studijních programech. Úspěšně je rozvinutá mezinárodní spolupráce. V rámci získaných grantů měli a mají pracovníci a studenti možnost studijních pobytů na univerzitách v rámci Evropské unie i mimo ni, fakulta vzdělává řadu zahraničních studentů.

Nedílnou součástí činností fakulty je výzkum a spolupráce s aplikovanou sférou.

Institut dalšího vzdělávání, který je součástí fakulty, pořádá řadu přínosných kurzů a školení pro instituce, firmy i jednotlivce.

 


 

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 10.3.2017 10:59