Vědecká rada

předseda Vědecké rady FIM UHK

 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. (děkan FIM)

interní členové Vědecké rady FIM UHK

 • doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA (vedoucí Katedry informačních technologií)
 • prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc. (Katedra informačních technologií)
 • doc. Ing. Václav Janeček, CSc. (prorektor UHK)
 • doc. Mgr.  Tomáš Kozel, Ph.D. (proděkan FIM)
 • prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. (proděkan FIM)
 • prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. (rektor UHK)
 • doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. (vedoucí Katedry ekonomie)
 • doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. (vedoucí Katedry managementu)
 • doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. (proděkanka FIM)
 • doc. RNDr. Pavel Pražák, Ph.D. (vedoucí Katedry informatiky a kvantitativních metod)
 • prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. (Katedra aplikované lingvistiky)
 • prof. RNDr. Hana Skalská, CSc. (Katedra informatiky a kvantitativních metod)
 • prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. (Katedra informatiky a kvantitativních metod)
 • doc. RNDr. Kamila Štekerová, Ph.D. (Katedra informačních technologií)
 • doc. RNDr. Pavel Trojovský, Ph.D. (děkan Přírodovědecké fakulty UHK)
 • prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. (Katedra rekreologie a cestovního ruchu)

externí členové Vědecké rady FIM UHK

 • prof. Ing. Peter Brída, Ph.D. (Elektrotechnická fakulta Žilinské univerzity v Žilině)
 • prof. Ing. Jan Čapek, CSc. (proděkan Fakulta ekonomicko-správní  Univerzita Pardubice)
 • prof. Ing. Petr Doucek, CSc. (proděkan Fakulta informatiky a atatistiky VŠE Praha)
 • doc. Dr. Ing. Jiří Horák (Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava)
 • doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. (proděkan Fakulta podnikohospodářská VŠE Praha)
 • prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. (Technická univerzita Liberec)
 • doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. (Provozně ekonomická fakulta Mendelova univerzita v Brně)
 • Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. (děkan Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice)
 • doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. (Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha)
 • doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (Fakulta informatiky Masarykova univerzita Brno)
 • prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova Praha)
 • doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. (děkanka Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice)
 • prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (Provozně ekonomická fakulta Mendelova univerzita v Brně)
 • doc. Ing. David Tuček, Ph.D. (děkan Fakulta managementu a ekonomiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. (děkan Ekonomická fakulta Technická univerzita Liberec)


Dokumenty


VybratTypNázevVytvořenVelikost
Veřejné dokumenty
9. 6. 2014 
Interní dokumenty
9. 6. 2014 

Nezobrazí-li se Vám dokumenty v této sekci znamená to, že nemáte dostatečná oprávnění nebo nejste přihlášeni, prosím přihlaste se pro přístup na tuto stránku.

Naposledy upraveno: Rubáčková Jana, 28.3.2018 15:21