Portál Spolupráce s praxí

Portál Spolupráce s praxí je potrál pro podporu studentských praktických činností a má usnadnit studentům vstup do praxe a podpořit jejich zaměstnanost. Zároveň umožňuje podnikům využít dovedností studentů pro realizaci dílčích činností.
 

Portál obsahuje:
  • témata Praktických projekt (PR)
  • témata Výběrových projektů (VP)
  • nabídky stáží ve firmách
  • nabídky externích závěrečních prací
  • nabídky i poptávky práce (brigád)

Portál vznikl pod vedení proděkana pro studijní záležitosti doc. Mgr. Tomáše Kozla, Ph.D.
Uvítáme vaše případné dotazy či komentáře.

 Naposledy upraveno: Palánová Věra, 2.3.2017 8:54