Témata praktických projektů (PR)

Praktický projekt umožní studentovi řešit pod vedením garanta zadané odborné téma a seznámit se tak s reálnými procesy v konkrétním podniku.

Podnik na základě oslovení či z vlastní iniciativy vypíše témata projektů do portálu a určí počet nabízených míst. Učiní tak prostřednictvím supervizora, jehož právo na zadávání těchto údajů vznikne registrací podniku do portálu. Supervizor určí garanty jednotlivých projektů. Sám může být také garantem. Garant projekt řídí, dohlíží na jeho splnění a vyhodnocuje jej. Zapíše jeho splnění do portálu, což je podkladem pro udělení zápočtu.
Téma projektu musí být schváleno fakultou, pak je teprve zobrazeno studentům.

Student si téma vybere z nabídky v portálu. Jeho účast na projektu musí být schválena garantem i fakultou.

Rozsah práce na praktickém projektu je stanoven rámcově na 100 - 180 hodin za semestr (cca 5 měsíců). Do uvedeného rozsahu se počítají veškeré činnosti související s jeho plněním (studium, zpracování, schůzky...)

Registrace nového zadavatele nabídky z řad podniků a institucí: zde
Přihlášení zadavatele (garanta) tématu: zde
Přihlášení studenta (či akademika) a vstup do portálu: zde

 

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 2.11.2014 12:27