Společné výzkumné a rozvojové projekty

Fakulta nabízí organizacím možnost spolupráce v rámci projektů zaměřených do oblastí výzkumu, vývoje, inovací, rozvoje lidských zdrojů apod.

Kromě tradičních témat korespondujících s názvem naší fakulty, tedy informatiky a managementu, se na fakultě rozvíjejí další výzkumné aktivity, v nichž jsou zapojeni jak akademičtí pracovníci, tak i studenti napříč jednotlivými stipni studia. Je kladen důraz na jejich tvůrčí činnost, která je podporována různými projekty na úrovni fakultní, národní a mezinárodní.

Vzhledem k rozsáhlým možnostem dotačních programů je možné realizovat i celou řadu vědeckých, výzkumných či aplikovaných projektů společně s firmami, kdy i ony dostávají finance na pokrytí spolupráce a svého času, který společnému projektu věnují. Pomocí portálu Spolupráce s praxí se mohou podniky či instituce aktivně podílet na realizaci vědecko-výzkumných cílů fakulty.

V poslední době se zaměřujeme na velmi populární oblasti cloud computingu, mobilních výpočetních systémů, počítačovému modelování a simulaci, biomedicínské informatiky, kde spolupracujeme s průmyslovými partnery a dalšími vědeckovýzkumnými institucemi v kraji i v rámci celé České republiky.
Spolupráce se rozvíjí i v oblasti eLearningu či managementu a marketingových studií.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 2.11.2014 12:28