Czech Cloud Cluster

Czech Cloud Cluster s.p.o. je zaměřený na problematiku datových center, Cloud technologií a moderních energeticky efektivních technologií a ICT služeb.

Posláním Klastru je zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomického růstu podnikatelů z oboru datových center a ICT služeb prostřednictvím podpory jejich inovačních aktivit. Hlavními nástroji podpory je transformace poznatků vývoje a výzkumu do prostředí členů klastru, posilování vazeb na vědecko-výzkumné a vzdělávací instituce a systematické vzdělávání členů klastru.
 
Cílem aktivit Klastru je rozšíření stávající infrastruktury a vytvoření nástrojů pro efektivnější využívání vnitřních zdrojů a kapacit Klastru, a to za účelem příznivě podporovat ekonomický růst a funkční spolupráci členů.
 
Rozvoj inovačních aktivit
 • podpora inovačních procesů
 • Podpora výzkumu a rozvoje činností provozovaných členy sdružení
 • přispívání k realizaci rozvojových a inovačních projektů a programů členů sdružení
 • posilování vazeb na vědecko-výzkumné a vzdělávací instituce
 • podpora transferu mezi akademickou a komerční sférou

Rozvoj lidských zdrojů
 • nabídka poradenských služby svým členům
 • sdílení nabídek a požadavků, realizace společných školení a certifikací, organizace aktivního marketingu lidských zdrojů
 • v úzké spolupráci se vzdělávacími institucemi vytvářet prostředí pro všestranný rozvoj odborníků v oblasti zájmu klastru s cílem zajistit rozvoj lidských zdrojů pro členy sdružení
 • pořádání seminářů a workshopů zaměřených na klastrovou problematiku, problematiku ICT služeb a souvisejících oborů  

Vzájemná spolupráce a sdílení kapacit
 • společné sdílení kapacit mezi členy klastru s cílem úspory prostředků a sdílení zkušeností
 • společný nákup tam kde je to účelné a vytvoření katalogu zdrojů pro sdílení, přístroje, technologie, balící linky
 • vytváření podmínek pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v oblasti datových center a ICT služeb
 • podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi, které mají související zájem
 • sdílení obchodních informací v rámci klastru, crosseling, bundlování služeb, selsforce
Marketing
 • organizace společných marketingových akcí a výzkumů
 • vytvoření společné značky, skupiny značek nebo zastřešující značky
 • společná PR komunikace
 • zajištění distribuce marketingových informací mezi jednotlivé členy klastru
 • podpora členů klastru při marketingových aktivitách
 • expanze na zahraniční trhy
Další podrobnosti zde.

Naposledy upraveno: Palánová Věra, 13.4.2015 14:51