Pro firmy

HIT kariéra | 5. března 2019 | od 9 do 16 hod.  

Zveme Vás na 11. ročník veletrhu pracovních příležitostí HIT kariéra 2019, kterou ve svých prostorách v ulici Hradecká 1249/6, Hradec Králové, pořádá Fakulta informatiky a managementu UHK.

Pro prezentaci vaší společnosti je možné využít prostor v rámci odborných přednášek na vámi zvolené téma (v rozsahu 45 nebo 90 minut), prezentační stánek ve vestibulu fakulty, poster s informacemi o společnosti a nabízených tématech závěrečných prací a praktických projektů apod.

Záleží jen na vaší volbě, kolik a které z nabízených možností oslovení studentů využijete.

Pokud budete mít zájem se HIT kariéry zúčastnit, zašlete prosím zprávu do 11.2.2019 paní proděkance Poulové na e-mail petra.poulova@uhk.cz zároveň s informací, jaká forma prezentace (přednáška, poster,...) je pro vás zajímavá.


Účastnický poplatek pro firmy Kč 2 000,- bez DPH zahrnuje stánek a možnost prezentace formou přednášky.

Možnost vypsání témat bakalářských a diplomových prací pro studenty Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.
Vzhledem k akademickému kalendáři je nutné shromáždit témata prací nejpozději do 15. ledna 2019.
Každý návrh by měl obsahovat název práce, stručně charakterizovaný cíl, případné odborné či jazykové požadavky na studenta a kontaktní osobu (konzultanta). Vedoucí práce bude určen z interních pracovníků fakulty tak, aby se Vámi navržený konzultant mohl soustředit pouze na odbornou stránku závěrečné práce.
Témata je možné zadávat přímo do portálu PRAXE (https://isit.uhk.cz/praxeRegister/  nebo https://isit.uhk.cz/praxe).Naposledy upraveno: Palánová Věra, 3.1.2019 12:23