Zvané přednášky

V každém semestru probíhá na fakultě řada tzv. zvaných přednášek. Jedná se o přednášky odborníků z praxe, které jsou zařazeny do výuky jednotlivých předmětů vyučovaných na fakultě.
Délka přednášky je zpravidla 45 nebo 90 minut včetně diskuse v závislosti na časovém prostoru příslušného předmětu.

O nových přednáškách budete aktuálně informování formou pozvánky v sekci Aktuality. 

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 17.3.2015 12:12