Informace pro studenty

 

S veškerými otázkami studijního charakteru na Fakultě informatiky a managementu se obracejte na Studijní oddělení. Při každé návštěvě se prosím prokazujte svým průkazem studenta. Děkujeme.

 

Studijní oddělení vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zajišťuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení.

Pro poplatky za administrativně-správní úkony je určen účet 2733582/0800, variabilní symbol 12990, obecný formulář žádosti je ke stažení zde.


Přiložené dokumenty


Akademický rok 2018/19
Zápis do akademického roku 2018/19
Samozápisy
Informace o studiu 2018//19 - brožura elektronicky
Harmonogram akademického roku 2018/19
Harmonogram akademického roku 2019/20
Pokyny k uzavření studia před SZZ + formulář Žádost o uzavření studia

Důležité předpisy

Naposledy upraveno: Paulusová Hana, 27.5.2019 9:41