Imatrikulace a promoce

Univerzita Hradec Králové udržuje tradici slavnostních přechodových rituálů, imatrikulací a promocí.

Imatrikulace je slavnost, při níž student zapsaný do fakultní matriky (imatrikulován) slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů.

Promoce je slavnostní rozloučení Univerzity Hradec Králové s absolventem (bakalářem, magistrem, doktorem), v níž absolvent skládá akademický slib a přijímá od děkana fakulty diplom, který opravňuje užívat akademické tituly.

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 8.6.2017 9:22