Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce

Vážené studentky, vážení studenti,
 
zde naleznete informace zaměřené na státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce.
 
V části kvalifikační práce jsou zobrazeny pokyny k odevzdání kvalifikační práce prostřednictvím systému eVSKP. Celkový přehled témat závěrečných kvalifikačních prací je zobrazen v systému STAG – Prohlížení – Kvalifikační práce.
V části státní závěrečné zkoušky jsou uvedeny okruhy státních závěrečných zkoušek dle jednotlivých oborů.
V části termíny je zobrazen přehled státnicových komisí a přihlášených studentů dle jednotlivých oborů.

Naposledy upraveno: Administrátor webového portálu, 9.5.2017 9:42