Žádosti

Všechny žádosti musí být na studijní oddělení doručené v písemné podobě (podepsaný originál, nelze podat žádost e-mailem). Použijte Obecný formulář žádosti.

Pokud je žádost zpoplatněna (dle 
výnosu děkana č. 3/2013), uhraďte poplatek na účet č. 2733582/0800, variabilní symbol 12990 a k žádosti přiložte doklad o zaplacení poplatku (podací lístek poštovní poukázky A, příkaz k úhradě, potvrzení o provedené transakci nebo na žádosti uveďte číslo účtu, ze kterého je poplatek hrazen).

Poplatek za žádost musí být uhrazen ještě před podáním žádosti na studijní oddělení.
 

Naposledy upraveno: Izáková Iveta, 15.5.2017 8:27