1. ročníky

Zápis do 1. ročníku bakalářského a magisterského navazujícího studia

 
4. 9. 2018          8:00 im2-p, ai2-p                                   12:00 im3-k
5. 9. 2018          8:00 ai3-p
6. 9. 2018          8:00 mcr-p                                              12:00 im2-k, ai2-k
7. 9. 2018          8:00 im3-p
10. 9. 2018        8:00 fm-k                                                12:00 ai3-k
11. 9. 2018        8:00 fm-p                                                12:00 mcr-k
 

Náhradní zápis do 1. ročníku bakalářského a magisterského navazujícího studia

 
20. 9. 2018         8:00 ai2-p, im2-p, ai2-k, im2-k
21. 9. 2018         8:00 fm-p, mcr-p, ai3-p, im3-p              12:00 fm-k, mcr-k, ai3-k, im3-k
 

Zápis do 1. ročníku doktorského studia izm-p, izm-k, ai-p, ai-k

 
4. 9. 2018           9:00

Naposledy upraveno: Izáková Iveta, 22.5.2018 12:19