Statistiky

​Informace o výsledcích přijímacího řízení na akademický rok 2018/19

 
Celk.
Prez.
Ner.
P
K
N
Zaps.
Aplikovaná informatika 
- doktorské studium - prezenční (ai-p)
4
4
0
4
0
0 4
Aplikovaná informatika - 2leté 
- prezenční (ai2-p)
39
34
0
32
0
2
26
Aplikovaná informatika 
- prezenční (ai3-p)
261
174
0
174
0
0
113
Finanční management  
- prezenční (fm-p)
227
151
0
91
60
0
60
Informační management - 2leté 
- prezenční (im2-p)
72
64
0
52
5
7
46
Informační management - 3leté 
- prezenční (im3-p)
233
161
0
161
0
0
101
Informační a znalostní management 
- prezenční (izm-p)
3
3
0
3
0 0
3
Aplikovaná informatika - doktorské studium - kombinované (ai-k)
0
0
0
0
0
0
0
Aplikovaná informatika - 2leté 
- kombinované (ai2-k)
60
39
0
38
0
1
35
Aplikovaná informatika 
- kombinovaná (ai3-k)
131
72
0
72
0
0
64
Finanční management 
- kombinované (fm-k-a)
80
42
0
42
0
0
34
Informační management - 2leté
 - kombinované (im2-k)
86
56
0
52
0
4
30
Informační management 3leté
 - kombinované (im3-k)
75
39
0
39
0
0
34
Informační a znalostní management 
- kombinované (izm-k)
4
3
0
3
0
0
3
Management cestovního ruchu 
- kombinované (mcr-k-a)
130
89
0
48
41
0
42
Management cestovního ruchu 
- prezenční (mcr-p-a)
452
360
0
66 294
0
40
Management cestovního ruchu 
- prezenční (mcr-p-n)
49
36
0
31
5
0
26
Celkem
1906
1327
0
908
405
14
661

Vysvětlivky

 
Celk.   = celkový počet podaných přihlášek
Prez.   = počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám
Ner.    = počet dosud nerozhodnutých přihlášek
P        = počet přijatých uchazečů
K        = počet uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů
N        = počet uchazečů nepřijatých z prospěchových důvodů
Zaps.  = počet zapsaných uchazečů
 

Statistické charakteristiky testů

Percentil, průměr, směrodatná odchylka a dosažená maxima - najdete na http://hades.uhk.cz/pz
Všechny testy z roku 2018 jsou v menu Vzorové testy.

 

Naposledy upraveno: Červená Tereza, 31.10.2018 9:11