Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Podmínky řízení upravuje Směrnice č. 4/2015 děkana FIM UHK a Výnos č. 8/2016 (Stanovení poplatku za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na FIM UHK). Přílohu této směrnice (Autoevaluační kritéria a závazné minimální počty bodů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FIM UHK) naleznete zde.

Stránky právě upravujeme, děkujeme za pochopení.

Habilitační řízení - v oboru Systémové inženýrství a informatika


Uchazeč Domovské pracoviště Zahájení Ukončení Jmenování
Ing. Radoslav Delina, PhD. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Košicích 14.11.2007 9. 4. 2008 1. 5. 2008
Ing. Vladimír Bureš, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 22.4.2009 23. 9. 2009 1. 10. 2009
Ing. Klára Antlová, Ph.D. Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci 29.4.2009 23. 9. 2009 1. 10. 2009
RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 23.9.2009 16. 12. 2009 1. 1. 2010
RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 23.9.2009 17. 3. 2010 1. 4. 2010
RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a. s., Ostrava 16.12.2009 22. 9. 2010 1. 10. 2010
RNDr. Jozef Bucko, PhD. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Košiciach 22.9.2010 9. 3. 2011 1. 4. 2011
Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 9.3.2011 23. 11. 2011 1. 12. 2011
RNDr. Michal Munk, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 23.11.2011 14. 3. 2012 29. 3. 2012
RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové 23.11.2011 14. 3. 2012 1. 4. 2012
Ing. Zoltán Balogh, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 14.3.2012 6. 6. 2012 1. 7. 2012
Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Ekonomická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 23.11.2011 6. 6. 2012 1. 7. 2012
RNDr. et PaedDr. Hashim Habiballa, PhD. et Ph.D. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 14.3.2012 6. 12. 2012 1. 1. 2013
RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila Metoda v Trnave 6.12.2012 20. 3. 2013 1. 4. 2013
Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 20.3.2013 25. 9. 2013 1. 10. 2013
Ing. Filip Malý, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 25.9.2013 29. 1. 2014 1. 3. 2014
RNDr. Pavel Pražák, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 25.9.2013 29. 1. 2014 1. 3. 2014
Ing. Hana Tomášková, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 11.6.2014 15. 10. 2014 1. 11. 2014
doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 29.1.2014 15. 10. 2014 - řízení zastaveno  
Ing. Marcela Sokolová, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 15.10.2014 10. 6. 2015 1. 7. 2015
RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě 11.6.2014 11. 11. 2015 1. 1. 2016
RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni 10.6.2015 17. 2. 2016 1. 4. 2016
Mgr. Milena Janáková, Ph.D. Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě 11.11.2015 29. 2. 2016 řízení zastaveno  
Ing. Vladimír Soběslav, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu, Univerzity Hradec Králové 14.5.2018 27.3.2019  

Řízení ke jmenování profesorem - v oboru Systémové inženýrství a informatika

Uchazeč Domovské pracoviště Zahájení Jmenovací řízení VR FIM Jmenovací řízení VR UHK
doc. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. Vysoká škola manažmentu v Trenčíně 9.4.2008 23. 6. 2008 26. 11. 2008
doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 23.6.2008 3. 12. 2008 13. 5. 2009
doc. RNDr. Eva Milková, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 3.12.2008 22. 4. 2009 7. 10. 2009
doc. RNDr. Hana Skalská, CSc. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 22.9.2010 15. 12. 2010 23. 2. 2011
doc. RNDr. Martin Kochol, PhD., DSc. Matematický ústav Slovenské akadémie vied, Bratislava 14.3.2012 6. 6. 2012 řízení zastaveno  
doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 29.1.2014 11. 6. 2014 8. 10. 2014
doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 10.6.2015 11. 11. 2015 9. 3. 2016
doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě 17.2.2016 25. 1. 2017 22. 3. 2017
doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 17.2.2016 1. 6. 2016 18. 1. 2017
doc. RNDr. Michal Munk, PhD. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 6.10.2017 7. 2. 2018 18. 4. 2018
doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni 11.9.2018    


Naposledy upraveno: Rubáčková Jana, 28.3.2019 9:10