Vědecká činnost na FIM

Vědeckovýzkumná činnost probíhá na FIM za podpory externích i interních finančních prostředků.

Základní výzkum

Z externích agentur probíhá řešení dvou projektů GAČR: 
EU COST

2018 - 2021 - MŠMT LTC Inter COST Zhodnocení potenciálu snížení zdravotních a sociálních výdajů na seniory pomocí inteligentního prostředí, řešitelka: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., 139 000 EUR
 • V rámci EU project - COST Action CA17136, Indoor Air Pollution Network, 2018-2022, Management Committee (MC) member for Czech Republic prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D., - project: Development of an Advanced Air Quality Assessment System in Residential and Office Environments, proposer, University of Hradec Kralove, Faculty of Informatics and Management, Czech Republic and Technical University of Ostrava, Czech Republic


DAR

V rámci interní podpory vědeckovýzkumné činnosti je zřízena od roku 2012 Grantová agentura excelence FIM, kde se za poslední roky řeší následující témata projektů:
 • 2016 - 2018 - Optimalizační a Multiagentové Modely 3 až 5 (odpovědný řešitel: prof. RNDr. Martin Gavalec, CSc.)
 • 2017 - 2018 - Evaluace ekonomických a intervenčních procesů k zlepšení kvality života starší generace (odpovědná řešitelka: doc. PhDr. Blanka Klímová, M.A., Ph.D.)
 • 2016 - 2018 - Chytrá řešení v prostředích všudypřítomných systémů (odpovědný řešitel: prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.)
 • 2016 - 2018 - Využití IT pro biomedicínský výzkum (odpovědný řešitel: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.)
 • 2017 - 2018 - Pokročilé metody zhodnocení ekonomické efektivity v oblasti zdravotnictví (odpovědná řešitelka: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.)
 • 2017 - Modelování a simulace procesů v socioekonomických systémech a inteligentních prostředích (odpovědný řešitel: prof. RNDr. Peter Mikulecký, Ph.D.)


Projekt vysoce paralelních výpočtů:
 • Kontinální výzkum spolupracujících pracovišť FIM, PřF UHK a CBV FNHK v oblasti hledání nových léčiv pomocí výkonných superpočítačů bude rozvíjen i v rámci výpočetního času vysoutěženého na IT4Innovation, kde projekt uspěl a získal poměrně vysoký výpočetní čas na realizaci deklarovaných záměrů: IT4Innovations – national supercomputing center, 2017, 10th Open Access Competition, project ID 399, Granted Allocation: 1.269.000 core hours, “Computational research of superoxide dismutase 1 and its modulators by CADD approaches to reveal potential drug candidates for amyotrophic lateral sclerosis treatment”, Main Investigator (Rafael Dolezal, Biomedical Research Center, University Hospital Hradec Kralove), Other Investigators (Michaela Melikova, Faculty of Sciences, University of Hradec Kralove; Jan Trejbal and Ondrej Krejcar, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove) - https://www.it4i.cz/jak-ziskat-vypocetni-cas/vysledky-10-kola-verejne-grantove-souteze/
 

Aplikovaný výzkum

V aplikační oblasti probíhají následující projekty: 


TAČR Éta II
 • Efektivní řízení přenosu znalostí, hlavní řešitel: doc. Mgr. Ing. Petra Marešová, Ph.D.
-         Za FIM UHK zapojeno Katedra ekonomie, Centrum základního a aplikovaného výzkumu,                      Katedra informačních technologií 
-         Období 2018(Q4)-2021(Q4)


TAČR Éta
 • Vývoj zdravotních prostředků jako efektivní investice pro veřejné i soukromé subjekty, hlavní řešitel: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
-          Spoluřešitel je VŠB TU Ostrava, FEI, doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.        
-          Za FIM UHK zapojeno Centrum základního a aplikovaného výzkumu, Katedra ekonomie,                     Katedra informačních technologií 
-          Období 2018(Q2)-2021(Q1)

 • Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení, spoluřešitel za FIM: doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.
-          Navrhovatel je doc. Ing. Zdeněk Ulrych Ph.D. - Západočeská univerzita v Plzni    
-          Za FIM UHK zapojena Katedra informatiky a kvantitativních metod
-          Období 2018(Q1)-2021(Q1)
 
 • Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků, spolupříjemce za FIM: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.
-          Navrhovatel je UHK, PřF, doc. PhamrDr. Kamil Musílek Ph.D.  
-          Za FIM UHK zapojena Katedra ekonomie
-          Období 2018(Q2)-2021(Q1)


TAČR Gama 
 • Zpracování obrazu metodou postupného gradientu jasu – železárny
-          zapojeno Centrum základního a aplikovaného výzkumu
-          doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D., CZAV & prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. CZAV
-          období:  2019 (Q1) – 2019 (Q4)
 
 • Návrh a realizace Smart Furniture řešení pro seniory a osoby s respiračními omezeními do oblastí se zhoršenými rozptylovými podmínkami
-          zapojeno Centrum základního a aplikovaného výzkumu a Katedra ekonomie
-          prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. CZAV & doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D., CZAV & doc.                         Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., KE
-          období:  2019 (Q1) – 2019 (Q4)

 • Elektrochirurgický nástroj v podobě vysokofrekvenčního napájecího zdroje pro biopsii a mini invazivní chirurgii v řešení pro elektrokoagulaci jater
-          zapojeno Centrum základního a aplikovaného výzkumu
-          doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D., CZAV & prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. CZAV
-          období:  2016 (Q1) – 2018 (Q4)

 • Aplikace pro ekonomické zhodnocení migrace IT infrastruktury do cloudu
-          zapojena Katedra informačních technologií a Katedra ekonomie
-          Ing. Vladimír Soběslav, Ph.D., KIT & doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. KE
-          období: 2016 (Q1-Q4)


MPO INOVACE VI
 • Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Univerzita Hradec Králové
-         zapojeno Centrum základního a aplikovaného výzkumu a Katedra ekonomie
-          prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. CZAV & doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D., CZAV & doc.                         Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D., KE & prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., CZAV
-          období:  2019 (Q1) – 2019 (Q4)


MPO APLIKACE III
 • Využití pokročilých postupů pro integrovaný systém řízení energetických soustav
-         Spoluřešitel je ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o.
-         Za FIM UHK zapojeno Centrum základního a aplikovaného výzkumu a Katedra ekonomie
-         Období 2017-2018 (Q2), výše dotace: 14 mil.


Rozvoj spolupráce s firmami je aktuálně realizován projekty Inovačních voucherů

Inovační voucher / II
 • Savoir - faire s.r.o. - 12/2017- 12/2018
-          Metodika pro zavedení efektivních prvků interní komunikace do firem
-          řešitel: doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.

 • T.W.I. spol. s.r.o. – (Q4) 2018
-          Návrh řídicí části zařízení pro ovládání výkonových periferií určených primárně pro ohřev                      teplé užitkové vody
-          řešitel: prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 
 • Protronix s.r.o. – (Q4) 2018 - 2019
-          Vytvoření mobilní aplikace NLII-NFC
-          řešitel: Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
 


Inovační voucher / I - 2017
 • Dignify z.ú.
-          Vývoj podpůrného software pro osoby s poruchou autistického spektra eABA
-          řešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D.
 
 • DERS s.r.o. 
-          Vývoj podpůrného software pro monitoring výsledků ve vědeckých databázích
-          řešitel: Ing. Richard Cimler, Ph.D.

 • ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o.
-          Návrh prototypové řídící části zařízení pro kalibraci měřicích zařízení
-          řešitel: prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
 

Studentská grantová soutěž

Jelikož je vědeckovýzkumná činnost na FIM rozvíjena i studenty, a to především doktorského studia, jsou v rámci řešení projektů SPEV realizovány v roce 2018 následující projekty:
 
 

Naposledy upraveno: Michelfeitová Zuzana, 22.3.2019 13:22