O katedře

Katedra anglického jazyka a literatury zajišťuje výuku anglistiky v celé řadě oborů prezenčního studia a v rámci celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků.

bakalářské obory
Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk

magisterský obor
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literatura

navazující magisterský obor
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura

Výuku na katedře zajišťuje kvalitní tým akademických pracovníků specializovaných na nejrůznější obory lingvistického, literárního a didaktického bádání. Studentům je k dispozici příruční knihovna západní filologie s nabídkou odborné literatury v anglickém i francouzském jazyce. Výuka probíhá v učebnách z velké části vybavených moderní multimediální technikou.

Katedra pořádá mezinárodní konferenci Hradec Králové Anglophone Conference (https://hk-anglophone-conference.webnode.cz/) a vydává časopis Hradec Králové Journal of Anglophone Studies (http://pdf.uhk.cz/hkjas/index.php).

Katedra anglického jazyka a literatury je v současné době sídlem regionální centra profesní organizace Asociace učitelů angličtiny České republiky.

Katedra disponuje i příruční knihovnou.

Naposledy upraveno: Pištora Michal, 19.2.2019 9:39