O katedře

Po odborné stránce se katedra profiluje interdisciplinárně na pomezí těchto vědeckých disciplín: etika, religionistika, filozofie, teologie, sociální a kulturní antropologie, právo, sociální a kulturní dějiny, logoterapie, psychologie, teorie sociální a charitativní práce, sociologie. V oblasti vědecko-publikační činnosti patří katedra mezi nejlepší pracoviště celé univerzity.

Každoročně pořádá katedra ve spolupráci s různými partnery oceňované vědecké a odborné konference za účasti významných hostů. Na konferencích „Krize a kairos“, „Chudoba – záležitost nás všech“ či „Osobnost – vlast – hodnoty“ přednášeli např. prof. Tomáš Halík, Pavel Barša či Jan Sokol.

Katedra navázala partnerské vztahy s teologickými fakultami v Německu, ve Švýcarsku a na Slovensku. V tuzemsku spolupracuje s královéhradeckou diecézí, především s Diecézním teologickým institutem a s Diecézní a Oblastní charitou Hradec Králové. Díky této spolupráci katedra vede Psychoterapeuticko-duchovní poradnu, která je součástí Poradenského centra UHK.

Katedra kulturních a náboženských studií získala z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci na tři roky trvající projekt (2012 – 2014) Inovace studijního oboru Transkulturní komunikace a jeho realizace v anglickém jazyce.

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 23.4.2015 9:21