O katedře

     Katedra pedagogiky a psychologie se podílí na utváření pedagogicko-psychologické způsobilosti studentů učitelských oborů pro 2. stupeň základních škol, učitelských oborů pro střední školy a vybraných neučitelských oborů (např. Sociální práce, Charita, Transkulturní komunikace, Textilní tvorba a Lidová řemesla). Cílem vzdělávací činnosti katedry je vybavit posluchače pedagogicko-psychologickými znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro výkon pedagogických profesí a dalších povolání, která vyžadují pedagogicko-psychologickou kvalifikaci. Katedra plní rovněž metodickou roli při organizaci a koordinaci pedagogických praxí.
 
     Roku 2005 vznikl první samostatný studijní obor katedry – Učitel praktického vyučování, který vybavuje již praktikující pedagogy v oblasti středních odborných učilišť a škol požadovanou odbornou pedagogicko-psychologickou kvalifikací. Bakalářské studium je nabízeno v kombinované formě.
 
     V roce 2012 byl akreditován učitelský obor pro základní školy, jehož aprobace je v České republice dosud ojedinělá – Etická výchova. Jeho bakalářské, navazující magisterské a nově také nestrukturované magisterské studium je uchazečům otevřeno v prezenční formě. Možnost jeho studia v anglickém jazyce je připravována pro nejbližší období.
 
     Novinkou (od roku 2012) je rovněž úspěšná akreditace pedagogicko-psychologického základu učitelských oborů pro 2. stupeň základních škol, umožňující absolvovat aprobace pro základní školy v nedělené formě studia.
 
     V oblasti celoživotního vzdělávání nabízí katedra kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o vzdělávací program Výchovné poradenství a doplňující pedagogická studia v programech Učitel odborného výcviku a učitel praktického vyučování, Vychovatel a pedagog volného času a Učitel střední školy. Katedra pedagogiky a psychologie plní i metodickou roli při organizaci a koordinaci pedagogických praxí.
 
     Součástí katedry je oddělení pedagogiky, oddělení psychologie a oddělení pedagogické praxe. Iniciativa pracovníků katedry dala vznik dalším přidruženým střediskům. V rámci katedry takto funguje Kabinet etické výchovy a Pedagogicko-psychologická poradna.
 

kontakt

a: budova A, místnost 34200
e: sona.srbova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1320

Naposledy upraveno: Kesnerová Řádková Olga, 17.7.2016 20:2