Kabinet etické výchovy     Kabinet etické výchovy (KEV) KPP PdF UHK je angažován v dlouhodobém projektu Podpory etické výchovy Královehradeckého kraje. V rámci tohoto projektu byla navázána úzká spolupráce s vybranými základními a středními školami, které implementovali etickou výchovu do svých školních vzdělávacích programů. Ze strany pracovníků katedry se jedná o metodickou a odbornou podporu.
 
    
Přesměrování na stránky Kabinetu Etické výchovy
http://loxias.uhk.cz/kpp/kev/


Naposledy upraveno: Kesnerová Řádková Olga, 5.7.2016 20:3