Celoživotní vzdělávání
V  oblasti celoživotního vzdělávání nabízí katedra 10 kurzů akreditovaných MŠMT:
  • Studium pro výchovné poradenství
  • Vychovatel
  • Pedagog volného času
  • Učitel odborného výcviku a učitel praktického vyučování
  • Učitel střední školy – rozšiřující studium
  • Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
  • Etická výchova pro 1. stupeň ZŠ
  • Etická výchova pro 2. stupeň ZŠ (způsobilost k výuce dalšího předmětu
  • Pedagogicko-psychologický základ pro střední školy
  • Kurz etické výchovy

Kliknutím na tento odkaz se dostanete na stránky studijních oborů celoživotního vzdělávání.

Naposledy upraveno: Kesnerová Řádková Olga, 5.7.2016 19:24