Personální obsazení

JménoPoziceOdkaz
Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.vedoucí katedry pedagogiky a psychologiePersonální stránka
Mgr. Radka Skorunková, Ph.D.vedoucí oddělení psychologiePersonální stránka
Mgr. Soňa Srbováreferentka katedryPersonální stránka
doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.docentPersonální stránka
doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. docentPersonální stránka
Mgr. Bc. Jitka Kaplanová, Ph.D.odborná asistentkaPersonální stránka
Mgr. Olga Kesnerová Řádková, Ph.D.odborná asistentkaPersonální stránka
PhDr. Mgr. Tomáš Komárek, Ph.D.odborný asistentPersonální stránka
doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. docentPersonální stránka
Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.odborná asistentkaPersonální stránka
Mgr. Irena Loudová, Ph.D.odborná asistentkaPersonální stránka
Mgr. Barbara PospíšiloválektorkaPersonální stránka
Mgr. Sylvie TichotoválektorkaPersonální stránka
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.docentPersonální stránka
PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.odborná asistentkaPersonální stránka
Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D.odborná asistentkaPersonální stránka
1
Externisté
Mgr. Dlabáčková Miroslava Lektorka Personální stránka
Mgr. Kánský Jiří Lektor Personální stránka
Mgr. Krejčová Věra, Ph.D. Odborná asistentka Personální stránka
Mgr. Novotný Jaroslav Lektor Personální stránka
PhDr. Ryšánková Radana Lektorka Personální stránka
Mgr. Simonová Carmen Lektorka Personální stránka
PhDr. Štindl Přemysl Lektor Personální stránka
Mgr. Třískalová Libuše Lektorka Personální stránka
Mgr. Vohradská Renata Lektorka Personální stránka
Mgr. Zemanová Steiberová Kamila Lektorka