O katedře

Katedra slavistiky realizuje bakalářské studijní obory Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání a Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk a navazující magisterské obory Učitelství pro  2. stupeň základních škol a Učitelství pro střední školy se specializací ruský jazyk a literatura.

Součástí katedry je Kabinet polonistiky, jehož pracovníci zajišťují v rámci celoživotního vzdělávání šestisemestrální neučitelský studijní obor Polský jazyk. V roce 2002 byl zahájen čtyřsemestrální studijní program celoživotního vzdělávání Polský jazyk ve státní správě, který se vždy v několikaletých cyklech opakuje.

Katedra slavistiky se v lingvistických disciplínách zaměřuje na zkoumání jazyka podle jednotlivých rovin, na porovnávací popis lingvistických jevů ve směru text - jazyk a na otázky psycholingvistiky a sociolingvistiky. V literárněvědných disciplínách se zaměřuje především na otázky ruské literatury konce 19. stol., na problematiku uměleckého překladu, literární komparatistiku a tzv. dialog kultur a dále pak též na otázky ruské literatury 20. stol., zvláště ruské poezie 20. - 30. let v pražském exilu. V oblasti didaktiky ruského jazyka jde především o zkoumání aktuálních problémů rusisticky orientované lingvodidaktiky a teorie učebnice cizího jazyka.

Vedle domácích rusistických pracovišť (Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita, Univerzita Karlova v Praze) katedra rozvíjí spolupráci s Ústavem východoslovanské filologie Slezské univerzity v Katowicích a Jagellonskou univerzitou v Krakově.

Udržuje kontakty s Univerzitou Komenského v Bratislavě, Univerzitou Konstantina Filozofa v Nitře,  Filozofickou fakultou Prešovské univerzity  v Prešově, s rusistickým pracovištěm Universität des Saarlandes Saarbrücken a Institutem slavistiky Justus-Liebig-Universität v Gießenu, Institutem ruského jazyka A. S. Puškina v Moskvě, s Institutem ruského jazyka V.V. Vinogradova v Moskvě, s Katedrou dějin ruské literatury Lomonosovy univerzity v Moskvě, s Akademií věd Ruské federace v Moskvě,  Ústavem slavistiky Univerzity v Grazu, s Katedrou slovanské filologie Univerzity v Sankt-Peterburgu, s rusistickými pracovišti Státní pedagogické univerzity a Státní univerzity ve Volgogradě a s Dragomanovou univerzitou v Kyjevě.

Katedra pořádá mezinárodní konference Dialog kultur. Katedra se skládá z oddělení rusistiky, kabinetu polonistiky a kabinetu sorabistiky.

kontakt

a: budova A, místnost 34502
e: vera.vejdelkova@uhk.cz
t: (+420 49 333) 1379

Naposledy upraveno: Kučera Vlastislav, 23.4.2015 9:50